Gt-ympäristösertifikaatti graafisen alan toimijoille

Graafisen alan ympäristökriteeristö on Graafinen teollisuus ry:n työkalu alan yrityksille organisaation laajuiseen ympäristöasioiden hallintaan ja parantamiseen. Se on kehitetty vuonna 2014 ja sertifikaatti on tällä hetkellä voimassa viidellä yrityksellä. Järjestelmä perustuu ISO 14001 -ympäristöstandardiin mutta se on laadittu kevyemmäksi ja edullisemmaksi ISO-standardiin verrattuna. Näin ollen myös pienempien organisaatioiden on helppo ottaa järjestelmä käyttöön ja sertifioida se.

Sertifioinnin vaatimusten perustana toimivat SFS ISO 14001 -ympäristöstandardin keskeiset periaatteet, hyvät ympäristökäytännöt liittyen kulutuksen ja päästöjen minimointiin, kierrätykseen, lajiteluun ja ympäristöseurantaan, sekä lakisääteisten ympäristövaatimusten täyttäminen ja seuranta.

Dokumentoidusta järjestelmästä on yritykselle monenlaista hyötyä. Se on toiminnan kehittämisen työkalu, jonka avulla ohjataan organisaatiota ympäristöasioihin liittyvissä asioissa. Ympäristökäsikirjan avulla tunnistetaan ja vähennetään ympäristövaikutuksia eli kehitetään ympäristötehokkuutta. Järjestelmän avulla voidaan myös viestiä sidosryhmille ja vahvistaa yrityksen mainetta ja imagoa vastuullisena toimijana.

Järjestelmän luomisessa on viisi vaihetta. Lähtötilanteen arvioinnissa kartoitetaan yrityksen nykytila, kerätään tietoja, määritellään ympäristönäkökohdat ja selvitetään toimintaa koskevat lait ja määräykset. Tämän jälkeen laaditaan ympäristökäsikirja ja -ohjelma, johon määritellään ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet ja keinot, millä näihin päämääriin päästään. Henkilöstö koulutetaan ja järjestelmä otetaan käyttöön, jonka jälkeen järjestelmää toteutetaan ja toimintaa parannetaan jatkuvasti. Tämän jälkeen järjestelmä voidaan sertifioida jolloin yritys saa Gt-ympäristösertifikaatin. Sertifikaatin myöntää Graafinen Teollisuus ry. Kehitysasiantuntija tekee joka toinen vuosi yrityksessä ylläpitotarkastuksen ja välivuosina yritys tekee itsearvioinnin ja itsearviointiraportin, jonka kehitysasiantuntija tarkastaa.

Taimi Consulting auttaa mielellään järjestelmän luomistyössä, kouluttaa henkilöstön ja toimii tukena tavoitteiden saavuttamisessa ja itsearvioinnissa. Ota yhteyttä esimerkiksi tästä ja hankitaan teille yhdessä ympäristösertifikaatti!

tuulivoima