EU:n uusi kemikaalitietokanta – näin käytät sitä

Euroopan kemikaalivirasto, ECHA, on julkaissut uuden kemikaalitietokannan. ECHAn ylläpitämä tietokanta on yksi maailman suurimmista ja tietokannassa yhdistyvät REACH-rekisteröintiaineistosta ja luokitus- ja merkintäilmoituksista saadut tiedot sekä EU:n jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten aineiden arvioinneista ja lakisääteisestä riskinhallinnasta saadut tiedot.

Kemikaalitietokanta mahdollistaa helpomman tiedon saamisen päivittäin käyttämistämme kemikaaleista ja se sisältää jopa 120 000 Euroopassa käytettävän kemikaalin tiedot. Tietoa on mahdollista saada kolmella eri tasolla yksinkertaisesta tietokortista yksityiskohataisiin lähdetietoihin. Tällä hetkellä tietoja on saatavilla vain englannin kielellä.

InfoCard-tietokortti sisältää keskeiset tiedot kemikaalista tiivistettynä. Kortin avulla käyttäjä voi saada tietoa kemikaalin yleisistä käyttökohteista, siitä onko kemikaali vaarallinen sekä mahdollisista varotoimista. Tämä on erityisen hyödyllinen käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneet saamaan tietoa kemikaaleista, joille he altistuvat.

Tiivistelmästä eli BriefProfilesta löytyy tarkempia, helposti ymmärrettäviä tietoja, joita kemikaalista on kerätty erilaisten kemikaalisäädösten perusteella.  Tiivistelmä sisältää tietoja koskien kemikaalin ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia sekä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia. Tästä osiosta hyötyvät eniten työnantajat, työntekijät, tutkijat sekä sääntelyviranomaiset.

Kolmannelta, lähdetieto-tasolta löytyy kemikaalien raakatiedot, jotka yritykset ovat ilmoittaneet REACH-rekisteröinnin aineistossa ja luokitus- ja merkintäluettelon ilmoituksissa.

Näin haet kemikaalitietoja:

  • Tietokannan käyttäminen on helppoa ja siihen pääsee käsiksi ECHAn etusivulta.
  • Hakukenttä löytyy sivun oikeasta laidasta.

Sieppaa

  • Hakukenttään voi kirjoittaa haettavan kemikaalin nimen, EY- tai CAS-numeron.
  • Tämän jälkeen hakemistosta aukeaa kemikaalin tietokortti, eli InfoCard.
  • Klikkaamalla sinisiä kysymysmerkkejä, avautuu lisätietoja kemikaalista.
  • Osasta kemikaaleja on saatavilla myös tiivistelmä, eli BriefProfile, joka aukeaa sinisestä BP-kuvakkeesta InfoCardin oikeassa yläkulmassa.
  • Sivun alalaidan linkeistä löytyy tietoa mm. REACH-rekisteröinnistä.

ECHAn tehtävänä on edistää kemikaalien turvallista käyttöä, parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua sekä lisätä Euroopan kemianteollisuuden kilpailukykyä. Yhtenä ECHAn tavoitteena on parantaa tietojen saavutettavuutta, ja uuden kolmitasoisen järjestelmän avulla kemikaaleja koskeva tieto onkin entistä avoimempaa ja jäljitettävämpää.  Tämä edistää myös kansainvälisen kemikaalien hallinnan strategian tavoitteiden saavuttamista. Strategian tavoitteena on edistää kemikaalien kestävän hallinnan saavuttamista maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä.

ECHAn nettisivuilta löytyy lisäksi paljon muutakin mielenkiintoista tietoa kemikaaleista myös suomeksi. Kannattaa tutustua!