ISO 14001 uudistuu, oletko valmis?

ISO 14001 päivittyy pian uuteen versioonsa, mitä pitää tehdä?

Miksi päivitys?

ISO-standardeja pyritään päivittämään viiden vuoden välein. ISO 14001:n merkittävästä viimeisestä uudistuksesta on kulunut jo 10 vuotta, joten on jo aikakin, että ISO 14001 päivittyy vastaamaan nykyistä kehitystä ja näkemystä ympäristöasioissa!

Missä mennään nyt?

Uutta, vuoden 2015 versiota on luonnosteltu jo muutaman vuoden ajan, ja prosessi on nyt viimeisessä vaiheessaan. ISO:n nettisivujen mukaan uuden version julkaisuajankohdaksi on määritelty lokakuun 2015 alku.

Mitä pitää tehdä?

Uuden version tullessa julki, se kannattaa ottaa heti käyttöön. Suomen Standardisoimisliitto SFS Ry julkaissee standardin suomenkielisen käännöksen samoihin aikoihin kansainvälisen julkaisun kanssa. Mikäli ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä on sertifioitu, on organisaatiolla kolmen vuoden siirtymäaika uuden standardin mukaiseksi. Pakkoa ympäristöjärjestelmän sertifioimiseksi ei edelleenkään ole.

Kuka auttaa?

Taimi Consulting auttaa mielellään muutosprosessissa kohti uutta! Ota yhteyttä ja kerromme lisää.

Mikä muuttuu?

Uudesta standardin versiosta on ollut saatavilla luonnosversio (DIS) jo viime syksystä asti. Sen avulla tiedetään standardin keskeisin sisältö ja suurimmat muutokset. Huomattavin muutos standardissa on rakenteen muutos: uusi versio on tehty samaan rakenteeseen kuin muutkin johtamisjärjestelmät, kuten laatujärjestelmä ISO 9001. Puhutaan “high level structure:sta”, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa eri standardin tekstejä ja terminologiaa. Tämä helpottaa usean ISO-standardin integroimista yhteiseksi johtamisjärjestelmäksi. Uutta standardiversiota on myös pyritty selkeyttämään entisestään.

Jos kiinnostaa tarkemmin, jatka lukemista…

Keskeisin sisältö ja muutokset uudessa standardissa ovat:

  • Strategisen ympäristöjohtamisen käsite

Uudessa ISO 14001 versiossa ympäristöjohtaminen integroidaan vahvasti osaksi liiketoimintastrategiaa ja liiketoimintaprosesseja. Organisaation pitää entistä vahvemmin tunnistaa sekä sisäinen että ulkoinen toimintaympäristönsä, ja siihen liittyvät ympäristölliset uhat ja mahdollisuudet. Mahdollisuudet voivat olla sekä ympäristölle että liiketoiminnalle hyödyllisiä ratkaisuja. Havaituille riskeille on määriteltävä hallintatoimenpiteet. Organisaation on myös tunnistettava ja ymmärrettävä sidosryhmien (mukaan lukien lainsäädäntö) tarpeet ja odotukset. Myös ulkoiset ympäristöolosuhteet, joihin organisaatio vaikuttaa tai jotka vaikuttavat organisaatioon, on tunnistettava. Ympäristöuhkien hallinta integroidaan osaksi organisaation toiminnan suunnittelua ja toimintaa.

  • Johdon vastuun korostaminen

Uudessa ISO 14001 versiossa korostetaan organisaation johdon sitouttamista ympäristöjärjestelmään. Jotta johto saadaan sitoutettua, pitää standardin mukaan määritellä johdon vastuut ympäristöjärjestelmän toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Organisaation johdon on myös määriteltävä riittävät resurssit ympäristöjärjestelmän toteuttamiseksi. Tavoitteena on ympäristösuorituskyvyn parantaminen, josta organisaation johto ottaa vastuun. Vaatimusten täyttymisen arviointi onkin johdon katselmuksen lähtötieto.

  • Ympäristösuorituskyky

Uudessa ISO 14001 versiossa säilyy jatkuvan parantamisen periaate, mutta siinä keskitytään ympäristöjärjestelmän kehittämisen sijaan pyrkimykseen paremmasta ympäristön suorituskyvystä, jota mitataan. Uudessa standardiversiossa on selkeytetty ympäristötavoitteisiin liittyviä toimia ja vaatimuksia. Standardin mukaan on määriteltävä, kuinka saavutetaan halutut tavoitteet (suunnitellut tulokset, intended outcome, on uusi käsite).

  • Elinkaariajattelu

Uudessa ISO 14001 versiossa siirrytään ajattelemaan pelkän tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. On siis mietittävä myös tuotteen ja palvelun käyttöä sekä loppusijoitusta ja hävittämistä. Elinkaarinäkökulma on otettava mukaan myös ulkoistettujen prosessien sekä hankinnan ohjaukseen.

  • Viestintä

Uudessa ISO 14001 versiossa on vaatimuksena ulkoisen ja sisäisen viestintästrategian määrittäminen. Standardin mukaan on siis määriteltävä viestintäprosessi vastaamalla kysymyksiin mitä, milloin, kenelle ja kuinka. Viestinnässä on myös otettava huomioon sidosryhmän odotukset ja lainsäädännön aiheuttamat vaatimukset.

  • Dokumentointi

Uudessa ISO 14001 versiossa puhutaan asiakirjojen ja tallenteiden sijaan dokumentoidusta tiedosta, sillä nykyiset tietokonejärjestelmät ja mm. pilvipalvelut mahdollistavat sähköisen dokumenttien hallinnan.

 

Lähteet: http://www.iso.org/iso/iso14001_revision ja http://livestream.com/Infocrea-fi/SFS-ISO-14001