Kohti kestävää työmatkaliikkumista

Osallistuin pari viikkoa sitten Motivan järjestämään Viisaan työmatkaliikkumisen seminaariin. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa sitä, mitä ylipäätään on viisas ja kestävä liikkuminen ja miksi se koskee työpaikkoja.

tobias-cornille-301605

Viisas liikkuminen sisältää taloudellisen, ekologisen ja terveydellisen ulottuvuuden. Kun liikutaan auton sijaan julkisilla kulkuneuvoilla, pyörällä tai kävellen, tuo se mukanaan taloudellisia säästöjä. Se lisää myös terveyttä, ekologisia vaikutuksia unohtamatta. Liikkumisen vaikutukset ulottuvat työntekijätasolta, alueelliselle ja globaalille tasolle. Viisas työmatkaliikkuminen tuo työntekijälle terveyttä ja hyvinvointia liikunnan lisääntymisen myötä, alueellisesti se vaikuttaa liikennevirtoihin positiivisesti ja globaalisti vaikutuksia saadaan päästöjen ja resurssienkäytön vähenemisen kautta.

Joukkoliikenteen on osoitettu olevan turvallisin tapa liikkua ja se on myös taloudellista yksityisautoiluun nähden. Lisäksi viidesosa ihmisistä pitää työmatkaa stressaavampana, kuin itse työntekoa. Autolla työmatkansa kulkevista osuus on yli 26 % kun taas muuten liikkuvilla vain 10%:n luokkaa. Tästä voidaan päätellä, että autoilu aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin, jolla on väistämättä vaikutuksia myös työntekoon. Liikkuminen puolestaan parantaa hyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Tämän vuoksi yritysten kannattaakin panostaa fiksuihin työmatkaliikkumisen muotoihin ja kartoittaa liikkumissuunnitelman avulla organisaation mahdollisuudet edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää henkilöauton käyttöä.

Tässä muutama vinkki, joiden avulla yritys voi kannustaa henkilökuntaa liikkumaan työmatkansa muulla kuin henkilöautolla ja lisätä samalla henkilökunnan hyvinvointia ja työn tuottavuutta:

työ1

Lisäksi työnteon ympäristövaikutuksia voi vähentää edellisten lisäksi liikkumistarpeen vähentämisellä:

työ2