Viidellä askeleella Joutsenmerkityksi

Mietityttääkö Joutsenmerkki ja miten Joutsenmerkin hakuprosessi menee? Tässä lyhyesti ja ytimekkäästi hakuprosessin sisältö:

Sieppaa

Alkukartoituksessa:

 • Selvitetään yrityksen nykyinen tilanne ja Joutsenmerkin edellytykset.
 • Määritellään tavoitteet ja aikataulu.
 • Määritellään mitä tietoja on kerättävä, jotta voidaan laskea pisteet Joutsenmerkkikriteeristön mukaan.
 • Lasketaan kriteeristön pisteet, jotta tiedetään tarvitaanko toimintaan muutoksia.
 • Suunnitellaan, miten mahdolliset muutokset toteutetaan.
 • Lähetetään hakemuslomake Ympäristömerkintään ja maksetaan hakemusmaksu, jonka jälkeen saadaan tunnukset MSA-tietokantaan.

 

Toteutusvaiheessa:

 • Kerätään tarvittavat asiakirjat (esimerkiksi kemikaalitoimittajien vuosiraportit, kopiot sähkö- ja vesilaskuista, jäteraportti, selvitys alihankkijoista).
 • Tehdään tarvittavat muutokset toimintaan (esimerkiksi vaihdetaan käytettyjä kemikaaleja).
 • Kaikista muutoksista kerätään dokumentaatio, joka liitetään sähköiseen hakemukseen.
 • Koulutetaan henkilöstö, jotta henkilöstö tietää, mitä etuja sekä muutoksia työtehtäviin tai tuotteisiin Joutsenmerkki tuo.

 

Joutsenmerkkihakemuksen lähetysvaiheessa:

 • Kun tarvittavat muutokset on tehty ja todistukset ym. kerätty, täytetään hakemus sähköisesti Joutsenmerkin MSA-tietokannassa.
 • Hakemus täytetään osa-alueittain (esim. vesi, sähkö, kemikaalit, jätteet), jolloin nähdään samanaikaisesti Joutsenmerkkikriteerien pistekertymä.
 • Hakemus lähetetään sähköisesti Joutsenmerkintälautakunnan käsittelyyn.

 

Hakijayrityksen auditointivaiheessa:

 • Joutsenmerkkihakemuksen hyväksymisen jälkeen suoritetaan auditointi hakijayrityksessä.
 • Auditoinnissa tarkastetaan hakemuksen tietojen todenmukaisuus ja tehdään  tarkastuskierros yrityksessä.
 • Auditoijalle esitetään tarvittaessa myös todistukset ym. dokumenttien alkuperäiskappaleet.

 

Joutsenmerkin ja lupanumeron myöntämisvaiheessa:

 • Auditoinnin jälkeen Joutsenmerkkilautakunta myöntää merkin, mikäli kaikki kriteerit täyttyvät.
 • Merkki voidaan myöntää myös tietyin reunaehdoin, esimerkiksi siten, että joitakin osa-alueita on yhä täydennettävä.
 • Hakemus voidaan myös hylätä, jolloin muutoksia on tehtävä, ennen hakemuksen uudelleenkäsittelyä.

 

Joutsenmerkin myöntämisen jälkeen:

 • Joutsenmerkin saanut yritys voi käyttää merkkiä myynnissä ja markkinoinnissa.
 • Joutsenmerkistä maksetaan lupamaksu vuosittain liikevaihdon perusteella.
 • Toiminnasta raportoidaan vuosittain Ympäristömerkintään ja Ympäristömerkinnän vaatimuksia koskevista muutoksista imoitetaan aina välittömästi.
 • Joutsenmerkkilupaa haetaan uudestaan 3-5 vuoden päästä kriteerien uudistuessa.

 

Joutsenmerkin hakuprosessi kestää yritystoiminnan laadusta ja yrityksen omasta panoksesta riippuen muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Käyttämällä konsulttipalvelujamme Joutsenmerkin hakuprosessi selkeytyy ja nopeutuu entisestään, sillä meillä on useiden vuosien kokemus Joutsenmerkin lupaprosessista. Ota yhteyttä!